Make your own free website on Tripod.com

Linux Grunnkurs


Introduksjon

Hva er Linux?

Linux bygger på UNIX-operativsystemet som ble utviklet ved Bell Labs tidlig på 1970-tallet.

Linus Torvalds, student ved Universitetet i Helsinki, Finland, lagde den første Linux-kjernen i 1991.
Kjernen er "hjertet" i et Linux/Unix operativsystem

Han hadde jobbet med MINIX, et annet gratis Unix-system som kan kjøre på IBM-maskinvare (386, 486 AT).

Linux er en reimplementasjon av av POSIX (Portable Operating System Interface) spesifikasjonen.
Dette er et sett med standarder for hvordan operativsystemer skal utformes.

All annen programvare; kompilatorer, systemprogram og brukerprogram ble utviklet av andre under GNU-prosjektet.
GNU står for "GNU is Not UNIX".

Linux er under GNU General Public License, GPL.

GPL ble laget for å gjøre kildekoden til programvaren tilgjengelig for alle.

"The Free Software Foundation" er en organisasjon som promoterer og distributerer fri programvare.
"Free as in speech, not free as in beer", du behøver ikke gi bort programvaren gratis, men bruke og modifisere den etter dine behov.

<<

Index

>>

 

Hvorfor bruke Linux?